Vitajte

Ak hľadáte pre svoje 3 – 6 ročné dieťa miesto, kde by sa cítilo dobre, kde by bol zabezpečený jeho harmonický rozvoj v duchu kresťanskej etiky, odpoveďou je naša materská škola. Ponúkame výchovno-vzdelávací proces zabezpečovaný kvalifikovanými kresťanskými pedagógmi v duchu kresťanskej etiky a ekumenickej spolupráce. Veľa lásky, porozumenia, empatie, aktivít zameraných na duševný, duchovný a telesný rast a rast intelektu, na prípravu dieťaťa na vstup do 1. ročníka základnej školy.

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…


Sledujte nás na Facebooku

Aktuality

Pokyny ku prevázdzke

Organizačné pokyny k školskému roku 2021/2022 si môžete stiahnuť tu

Potvrdenie o bezpriznakovosti si môžete stiahnuť tu

Zápis detí do EMŠ Muškátová pre školský rok 2021/2022
Zápis nových detí pre školský rok 2021/2022  nie je možný z kapacitných dôvodov.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewHomepage

Parameter Value
url
NULL
utm_source azet.sk
utm_medium profil
utm_campaign azet-katalog

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
yes Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

Frontend:Content:viewHomepage
url = 
NULL

utm_source = azet.sk
utm_medium = profil
utm_campaign = azet-katalog
no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

may Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

Frontend:Content:viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

utm_source = azet.sk
utm_medium = profil
utm_campaign = azet-katalog
may Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

Frontend:Content:viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

utm_source = azet.sk
utm_medium = profil
utm_campaign = azet-katalog
may Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

Frontend:Content:viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

utm_source = azet.sk
utm_medium = profil
utm_campaign = azet-katalog
no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
¤ ×